ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การสอนคณิตศาสตร์ ไวท์คิดส์
เป็นการสอนที่ดีควรดำเนินการต่อ
ไม่เห็นด้วยเนื่องจากต้องเสียค่าเล่าเรียนสูง
แล้วแต่โรงเรียนพิจารณา
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2012
ปรับปรุง 24/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 359370
Page Views 610181
ข่าวจาก สพป.สข.1
สพป.สข.1
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิราวรรณ นวลประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรียา ธานีรัตน์
ครู คศ.3

นางชญานี ขัตติยะมาน
ครู คศ.3

นายอาคม อรุณรัตน์
ครู คศ.3

นางณัชชา บัวอนันต์
ครู คศ.2

นางสินีนาถ มูสิกะเจริญ
ครู คศ.3

นางสมพร วงศ์ฤคเวช
ครู คศ.3

นางทุติยาภรณ์ อนุสาย
ครู คศ.3

นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นางผ่องศรี สืบชนะ
ครู คศ.3

นางอรพินท์ ระสิตานนท์
ครู คศ.3
โรงเรียนอนุบาลสงขลา ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทร.074-311677 โทรสาร 074-311271
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
www.anubansongkhla.ac.th