ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอนนาฏศิลป์ (อ่าน 106) 29 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง การรับรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 103) 21 พ.ค. 63
สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา เปิดจำหน่าย ป้ายห้องเรียน,ชุดพละ,กระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรี (อ่าน 67) 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 108) 21 พ.ค. 63